2018 оныг тодорхойлох технологийн ЧИГ ХАНДЛАГА
Ирээдүйг зөгнөх боломжгүй. Харин урьдын явдалд үндэслэн бяцхан таамаг дэвшүүлж бол болно. Технологийн салбар хурдацтай хөгжиж байгаа энэ үед харин энэ таамаг нь богинохон хугацаанд хэрэгжих нөхцөл бүрджээ. Тэгвэл 2018 онд технологийн ямар чиг хандлага зонхилох талаар өгүүлье.
22 Хуваалцсан Facebook Twitter Google+